กิจกรรมบำบัด

การไอ (Cough) 1.นั่งพักในท่าที่สบาย วางเท้าให้มั่นคงบนพื้น 2.หายใจเข้าลึกๆ ทางจมูก 3.ไอ 2 ครั้งติดต่อกัน พร้อมโน้มศีรษะ และลำตัวไปทางด้านหน้า 4. พักสักครู่ ก่อนจะทำซ้ำอีก 1-2 ครั้ง

Services that we provide cover 24-hour nursing home for short, medium and long term care considered suitable to individual resident and their family’s needs. We also provide 24/7 personal physician, therapist and skilled nurse.

การใช้งานกล้ามเนื้อ extensor carpi radialis brevis muscle ซ้ำๆหรือใช้มาเป็นระยะเวลานาน เช่น การเขียนหนังสือ การยกของหนักๆ วาดภาพ ตัดกระดาษ ขันน็อต ทำสวน เล่นไวโอลิน

" รวม 7 เทคนิคการป้องกันความจำเสื่อมสำหรับผู้สูงวัย " ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่มากเพียงพอที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าวิธีใดป้องกันภาวะความจำเสื่อมได้โดยตรง

เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนย่อมที่จะประสบกับปัญหาสุขภาพร่างกายที่มีโรคประจำตัว ต้องพึ่งยาในการควบคุมรักษามากขึ้น หลายคนเบื่อ หลายคนขยาดเรื่องการใช้ยา

เป้าหมายในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนั้นจะมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุสามารถกลับมาประกอบกิจวัตรประจำวันได้

เปิดศูนย์ใหม่ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมAlzheimer พร้อมกิจกรรมการกายภาพเต็มรูปแบบ 45,000 บาท

1.เป็นกลุ่มเปราะบาง มีหลายโรค หลายอาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาด้านมะเร็งระยะท้าย ระยะประคับประคองที่ต้องการดูแลใกล้ชิด

Chersery home และ The Senizens เชิญชวนร่วมกิจกรรมบำบัดผู้สูงวัย กับกิจกรรมการแสดงบัลเล่ต์ จากทีม More​ Than​ Dance

กิจกรรมดนตรีไทย เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุ สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง

Powered by MakeWebEasy.com