NEW & ACTIVIRY

การดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคองทุกมิติสุขภาพ (Palliative Care)

ดูแลผู้สูงวัยระหว่างวัน โดยทีมผู้เชียวชาญด้าน กิจกรรมบำบัด และนักสันทนาการ ดูแลจัดอาหารให้เหมาะสมกับความ ต้องการของแต่ละบุคคลโดยทีมนักโภชนบำบัด

1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจกลับมามีความสามารถและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เหมือนปกติ 2.เพื่อให้อาการหอบเหนื่อยน้อยลง มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนก่อนป่วยทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ 3.สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ

หมอสรุปสั้นๆง่ายๆ ด้วยกลอนสั้นๆ ง่ายๆ ดังนี้ #เปิดใจความเห็นต่าง #ปล่อยวางไม่ยึดติด #เจริญจิตเจริญใจ

" รวม 3 เทคนิคที่ผู้สูงวัย... ใช้ในการโน้มน้าวใจของคนรุ่นใหม่ " ...ให้เชื่อฟังและทำตามสิ่งที่ท่านสอน/แนะนำได้แบบง่ายๆ และใจเป็นสุข สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

การเกิดโรคสมองเสื่อมนั้นขึ้นอยู่กับความเสื่อมของสมองของแต่ละบุคคล บางคนอายุเพียง 50 ปีเท่านั้น …แต่ทำไมรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอาการหลงลืมบ่อยขึ้น

การควบคุมความดันโลหิตให้ปกติอย่างสม่ำเสมอ สามารถลดโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ครับ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง และ ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น

ภาวะหัวใจล้มเหลว หมายถึงสภาพที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลทำให้เกิดการขาดออกซิเจนซึ่งนำพามาโดยเลือดแดง

เนื่องจากช่วงนี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้หลายท่านกังวลที่จะพาผู้สูงวัยที่รักออกจากบ้าน วันนี้จึงขอนำเสนอกิจกรรมที่ผู้สูงวัยสามารถทำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน ดังต่อไปนี้ค่ะ

ภาวะการกลืนลำบาก เป็นภาวะที่เกิดความผิดปกติในการกลืนอาหาร เกิดขึ้นภายในช่องปาก คอหอย หรือหลอดอาหาร ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง พาร์กินสัน โรคทางจิตเวช เป็นต้น

การเลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมยอดนิยมของผู้คนในสังคมเมืองในปัจจุบัน อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่พบเห็นว่ามีการเลี้ยงได้ทั่วไป อย่างสุนัข แมว หนูเล็กๆ นก กระต่าย และยังมีสัตว์เลี้ยงแปลกๆ ที่มีเฉพาะบางคนที่เลี้ยงเท่านั้น เช่น งู เต่า กิ้งก่า เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com