NEW & ACTIVIRY

การฟื้นฟูในภาวะหลังการรักษามะเร็งด้วยวิธีต่างๆนั้นมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากการรักษาหลักแล้ว

อาการเริ่มต้นมักจะเป็นน้อยๆ แล้วค่อยๆ เป็นมากขึ้น เริ่มด้วยอาการปวดที่ข้อมือหรือรู้สึกยิบๆ บริเวณข้อมือ ฝ่ามือ และนิ้วมือ

ฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆ ให้ผู้ป่วยนั่งตัวตรงที่ข้างเตียง หรือช่วยให้อยู่ในท่านอนศีรษะสูง (Semi-Fowler’s position) โดยใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่ท้อง

โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home และ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบำบัด จากวงดนตรีไทยเด็กวัดสนามเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาจมีปัญหาในการสื่อสาร เช่น ไม่เข้าใจคำพูด พูดไม่ชัด พูดช้า สั่งกล้ามเนื้อพูดไม่ได้ดังใจนึก พูดไม่ได้ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหงุดหงิด ทุกข์ใจ ญาติและครอบครัวจึงควรพยายามทำความเข้าใจ อดทน

การเคลื่อนย้ายตัวสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือการเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงและการย้ายตัวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งการเคลื่อนย้ายตัวนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมาในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

รู้จักกันในชื่อ “รองช้ำ” เป็นโรคที่พบได้บ่อย รองช้ำอักเสบมักเกิดในวัยกลางคนและพบในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 – 70 ปี โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าลามไปที่ฝ่าเท้า จะมีอาการรุนแรงที่สุดเมื่อเริ่มลงน้ำหนักที่เท้าก้าวแรก เช่น การเดินหลังตื่นนอน

ได้รับเกียรติจากพระวิทยากร พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต บรรยายธรรมในหัวข้อ : “ชะลอชรา มหาสนุก พลิกมุมคิด บิดมุมมอง สุขกายใจแม้จะสูงวัยก็ตาม”

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาจมีปัญหาในการสื่อสาร เช่น ไม่เข้าใจคำพูด พูดไม่ชัด พูดช้า สั่งกล้ามเนื้อพูดไม่ได้ดังใจนึก พูดไม่ได้ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหงุดหงิด

ในผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายหลายด้าน

ผู้ป่วยที่มารับบริการทางกายภาพบำบัดจำนวนมากที่มีปัญหามาจากอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำให้มีอาการปวดเกิดขึ้นบริเวณต่างๆ เช่น ปวดคอ ปวดบ่า ปวดหลัง ปวดเข่า

กิจกรรมบำบัดการแสดงดนตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล   กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรัก และใส่ใจที่มอบให้กับผู้สูงวัยและทุกคนในครอบครัว

Powered by MakeWebEasy.com