NEW & ACTIVIRY

เครื่องบริหารปอดนั้นคุณประโยชน์ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงอาการปอดอักเสบ ปอดบวมในผู้สูงวัยที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย  เครื่องนี้จะช่วยให้ผู้สูงวัยได้ฝึกการหายใจเข้าลึก ๆ และอย่างช้า ๆ เป็นการบริหารกล้ามเนื้อทางเดินหายใจ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าที่อยู่อาศัยนั้นมีความสำคัญกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเนื่องจากในสังคมไทยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักใช้เวลาอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในหลาย ๆ ด้านของผู้สูงอายุการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม

• ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ดูแลระยะสั้น-ยาว • คลินิกกายภาพบำบัดฟื้นฟู โดยนักกายภาพบำบัด • คลินิกฟื้นฟูศักยภาพสมองและความจำสำหรับผู้สูงวัย

พื้นบ้านสำหรับผู้สูงวัย เหมือนเรื่องเล็ก แต่เป็นเรื่องใหญ่ ปัญหาพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุมีความสำคัญมากสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมที่บ้าน โดยเฉพาะพื้นบ้าน... เอื้อให้เกิดอุบัติเหตุ

ในผู้สูงวัยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับรสและการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทำให้บางครั้งการรับรสที่ลดลง อาจทำให้อาหารที่รับประทานที่รสจัดขึ้น หวานก็หวานมากกว่าปกติ หรือพยายามปรุงให้มากกว่าปกติ เพื่อให้รับรสได้ใกล้เคียงเดิม

ภาวะกระดูกบาง กระดูกพรุนเป็นภาวะที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยในคนสูงอายุ ซึ่งภาวะนี้สามารถป้องกันได้โดยการป้องกันสามารถเริ่มได้ในทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าท่านจะเป็นวัยรุ่น วัยทำงานหรือผู้สูงวัยก็ตาม ...... การออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนประกอบไปด้วย 2 หลักใหญ่ครับ

อีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญกับกระบวนการกลืนของคนเรา นั่นก็คืออาหารและน้ำ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก เนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากนั้นมีความสามารถในการกลืนอาหารที่ลดลง ทำให้กลืนอาหารบางประเภททำได้ได้ยากขึ้น

เทคนิคช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกลืนของผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก ตำแหน่งของการวางอาหาร (Food placement) มีความสำคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยกลืนได้ง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการกลืน โดย สามารถทำได้ดังนี้

“โรคกระดูกพรุน” มักเกิดขึ้นกับผู้สูงวัย เนื่องจากยิ่งอายุมากความเสื่อมของกระดูกยิ่งเพิ่มขึ้น เป็นภัยเงียบที่ผู้ป่วยไม่ทราบว่า สภาวะของกระดูกบางไปมากน้อยเพียงใดแล้ว เพราะไม่แสดงอาการใดๆ  

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยคือ การที่ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการดำรงชีวิตอยู่ สามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพที่เหลืออยู่ของตน มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี สามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่างมีความสุข

รพ.ของเรา เราเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ให้บริการในการดูแลผู้สูงวัยแบบพักประจำ และไปกลับ บริการดูแลหลังผ่าตัด บริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะด้าน

ช่วงนี้ในกรุงเทพฯฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับ ผู้สูงวัยหลายหลายคนชอบหน้าฝนนะครับ เนื่องจากมีความชุ่มชื้น,บรรยากาศเย็นและโรแมนติก แต่อย่าลืมนะครับหน้าฝน ก็อาจจะมีโรคต่างๆ แฝงมาด้วยครับ

Powered by MakeWebEasy.com