Knowledge

คลินิกกายภาพเตรียมความพร้อมผู้สูงวัยก่อนการผ่าตัด  การฟื้นฟูในระยะแรกหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงวัย โดยได้รับเกียรติจากพระวิทยากร พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต บรรยายธรรมในหัวข้อ : “ชะลอชรา มหาสนุก พลิกมุมคิด บิดมุมมอง สุขกายใจแม้จะสูงวัย

ภาวะกระดูกพรุน หมายถึง ภาวะที่ความแข็งแรงของกระดูกลดลง และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อกระดูกหักโดยเกิดจากกระบวนการทำลายเนื้อกระดูกมากกว่ากระบวนการสร้างกระดูก เป็นภาวะที่เกิดขึ้นช้าๆ

ดนตรีบำบัด (Music Therapy) คือศาสตร์ที่ว่าด้วย การนำดนตรีหรือองค์ประกอบอื่นๆ ทางดนตรี มา ประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยน พัฒนา และคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home เปิดให้บริการศูนย์ใหม่ ด้านการดูแลรักษาแผลกดทับ สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเรื่องของแผลที่เกิดจากการกดทับเป็นเวลานาน

การดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคองทุกมิติสุขภาพ (Palliative Care)

ดูแลผู้สูงวัยระหว่างวัน โดยทีมผู้เชียวชาญด้าน กิจกรรมบำบัด และนักสันทนาการ ดูแลจัดอาหารให้เหมาะสมกับความ ต้องการของแต่ละบุคคลโดยทีมนักโภชนบำบัด

1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจกลับมามีความสามารถและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เหมือนปกติ 2.เพื่อให้อาการหอบเหนื่อยน้อยลง มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนก่อนป่วยทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ 3.สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ

หมอสรุปสั้นๆง่ายๆ ด้วยกลอนสั้นๆ ง่ายๆ ดังนี้ #เปิดใจความเห็นต่าง #ปล่อยวางไม่ยึดติด #เจริญจิตเจริญใจ

Powered by MakeWebEasy.com