ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) - โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home


ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) - โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home

ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis)

ภาวะกระดูกพรุน หมายถึง ภาวะที่ความแข็งแรงของกระดูกลดลง และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อกระดูกหักโดยเกิดจากกระบวนการทำลายเนื้อกระดูกมากกว่ากระบวนการสร้างกระดูก เป็นภาวะที่เกิดขึ้นช้าๆ และจะไม่แสดงอาการ สิ่งที่สังเกตุได้ คือ หลังค่อมมากขึ้น ความสูงลดลง กระดูกหักง่าย หรือมีอาการเจ็บบริเวณกระดูกที่มีการรับน้ำหนักมักพบบริเวณกระดูกสันหลังมากกว่าส่วนอื่นๆ
สามารถแบ่งภาวะกระดูกพรุนตาม WHO ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

1.กระดูกบาง
2.กระดูกพรุน
3.กระดูกพรุนระดับรุนแรง ร่วมกับมีกระดูกเปราะหรือหัก
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุน เช่น หญิงวัยหมดประจำเดือน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ได้รับแคลเซียมและวิตามินดีไม่เพียงพอ ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น การดูแลตัวเองในผู้ที่เป็นภาวะกระดูกพรุน สามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและการออกกำลังกายที่ถูกวิธี โดยมีการแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับภาวะกระดูกพรุน เช่น ชี้กง ไทชิ เดินเร็ว ออกกำลังในน้ำ เป็นเวลา 30-60 นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์

อ้างอิง
• Linda denise Fernandes et al. Physical exercise and osteoporosis: effects of different types of exercises on bone and physical function of postmenopausal women. Arq Bras Encrinol Metab. 2014;58/5
• Balsamo Sandor et al. Resistance training versus weight-bearing aquatic exercise: across-sectional analysis of bone mineral density in postmenopausal women. Revista Brasileira De Reumatologia. 2013;53(2)193-198

คลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home
Tel: 084 264 2646 / 084 264 2662
Line id: @cherseryhome
Facebook: cherseryhome
www.cherseryhome.com
บอก"รัก"ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล
All the best for your elder

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy