DayCare ดูแลผู้สูงวัย


DayCare ดูแลผู้สูงวัย ระหว่างวันเน้นบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงวัย

เน้นการดูแล
  • ดูแลผู้สูงวัยระหว่างวัน โดยทีมสหวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด และนักสันทนาการ
  • บริการดูแลจัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยทีมนักโภชณาการ          ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขเสมือนอยู่บ้าน และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องการฝากบุคคลอันเป็นที่รักให้ช่วยดูแล บรรยากาศโดยรวมของบริการ Day Care นั้นเราเน้นการทำกิจกรรม สันทนาการ ร่วมกันกับผู้สูงวัยท่านอื่น การทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน  เราจึงมีการสลับเปลี่ยนกิจกรรมไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์  โดยทีมนักกิจกรรมบำบัด และสันทนาการ ผู้สูงอายุของ Chersery Home
   
 

อัตราค่าบริการ ครั้งละ 1,500 บาท (รวมอาหารกลางวัน ของว่าง 2 มื้อ)
เวลาให้บริการ  08.00 - 17.00 น.
โทร : 065-598-8783
Powered by MakeWebEasy.com