กิจกรรมบำบัด

การเคลื่อนย้ายตัวสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือการเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงและการย้ายตัวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งการเคลื่อนย้ายตัวนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมาในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ได้รับเกียรติจากพระวิทยากร พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต บรรยายธรรมในหัวข้อ : “ชะลอชรา มหาสนุก พลิกมุมคิด บิดมุมมอง สุขกายใจแม้จะสูงวัยก็ตาม”

Powered by MakeWebEasy.com