กิจกรรมดนตรีบำบัด

โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบำบัด จากวงดนตรีไทยเด็กวัดสนามเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรัก และใส่ใจที่มอบให้กับผู้สูงวัยและทุกคนในครอบครัว

Powered by MakeWebEasy.com