กิจกรรมดนตรีบำบัด

สังเกตผู้สูงวัยว่าวิตกกังวลมากเกินไปหรือไม่ เช่น ไม่สบายใจ หงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธง่าย ไม่มีสมาธิ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เจ็บป่วยมากขึ้น

Services that we provide cover 24-hour nursing home for short, medium and long term care considered suitable to individual resident and their family’s needs. We also provide 24/7 personal physician, therapist and skilled nurse.

เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนย่อมที่จะประสบกับปัญหาสุขภาพร่างกายที่มีโรคประจำตัว ต้องพึ่งยาในการควบคุมรักษามากขึ้น

เปิดศูนย์ใหม่ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม Alzheimer พร้อมกิจกรรมการกายภาพเต็มรูปแบบ 45,000 บาท

1.เป็นกลุ่มเปราะบาง มีหลายโรค หลายอาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาด้านมะเร็งระยะท้าย ระยะประคับประคองที่ต้องการดูแลใกล้ชิด

โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบำบัด จากวงดนตรีไทยเด็กวัดสนามเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรัก และใส่ใจที่มอบให้กับผู้สูงวัยและทุกคนในครอบครัว

Powered by MakeWebEasy.com