บทความสุขภาพ

เพื่อกระจายให้แก่บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน เท่านั้น !!! “ไม่มีนโยบายฉีดคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี”

เมื่ออายุมากขึ้นส่วนต่างๆของร่างกายก็จะเสื่อมถอยไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อ หัวใจ ปอด ฯลฯ รวมถึง ”สมอง” ของเราๆ ท่านๆ ก็เช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีสมองก็เป็นอวัยวะหนึ่งคล้ายกับอวัยวะอื่นๆ คือหากมีการบริหารและฝึกฝนอยู่เป็นประจำ จะทำให้ความเสื่อมถอยของอวัยวะนั้นๆชะลอลงได้นะครับ

สังเกตผู้สูงวัยว่าวิตกกังวลมากเกินไปหรือไม่ เช่น ไม่สบายใจ หงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธง่าย ไม่มีสมาธิ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เจ็บป่วยมากขึ้น

การฝึกการหายใจ (Breathing Exercise) การฝึกการหายใจนั้นจำเป็นในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการฟื้นตัว ทำได้โดยการออกแรงในการหายใจเข้าทางจมูกจนสุด แล้วควบคุม ลมที่หายใจออกมาทางปากช้าๆ หรือพูดคำว่า “อู” ยาวๆ ช้าๆ จนกระทั่งลมหมดปอด

รพ.ผู้สูงอายุ Chersery home ได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinopharm จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยไม่ได้แสวงหาผลกำไร เพื่อกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง รวดเร็วและให้ครอบคลุมประชาชนเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

การไอ (Cough) 1.นั่งพักในท่าที่สบาย วางเท้าให้มั่นคงบนพื้น 2.หายใจเข้าลึกๆ ทางจมูก 3.ไอ 2 ครั้งติดต่อกัน พร้อมโน้มศีรษะ

การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโปรแกรมกายภาพบำบัดอย่างง่ายด้วยตนเองที่บ้าน

เปิดให้บริการ 07:00-18:00 น. เบอร์โทร : 02-056-1684-5 เบอร์มือถือ : 084-2642646

Rehabilitation Medicine services people with health problems which need to be rehabilitated in a combination of medicine, physiotherapists

Services that we provide cover 24-hour nursing home for short, medium and long term care considered suitable to individual resident and their family’s needs. We also provide 24/7 personal physician, therapist and skilled nurse.

Pre and Post Surgery Preparation and Rehabilitation Center Initial stage of post-surgery rehabilitation 1st – 3rd day after surgery

Powered by MakeWebEasy.com