บทความสุขภาพ

ได้รับเกียรติจากพระวิทยากร พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต บรรยายธรรมในหัวข้อ : “ชะลอชรา มหาสนุก พลิกมุมคิด บิดมุมมอง สุขกายใจแม้จะสูงวัยก็ตาม”

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาจมีปัญหาในการสื่อสาร เช่น ไม่เข้าใจคำพูด พูดไม่ชัด พูดช้า สั่งกล้ามเนื้อพูดไม่ได้ดังใจนึก พูดไม่ได้ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหงุดหงิด

ในผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายหลายด้าน

ผู้ป่วยที่มารับบริการทางกายภาพบำบัดจำนวนมากที่มีปัญหามาจากอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำให้มีอาการปวดเกิดขึ้นบริเวณต่างๆ เช่น ปวดคอ ปวดบ่า ปวดหลัง ปวดเข่า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรัก และใส่ใจที่มอบให้กับผู้สูงวัยและทุกคนในครอบครัว

คณะผู้บริหาร The Senizens และ Chersery Home เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม ประกวดนางนพมาศ และสนุกสนานไปพร้อมๆ กับผู้สูงวัย

กิจกรรม ขนมปังแซนด์วิชทูน่า กิจกรรมสันทนาการ สนุกๆ ได้ฝึกสมองในส่วนของความคิด จินตนาการ ที่นักกิจกรรมบำบัดของเราได้จัดเตรียมไว้ให้กับผู้สูงวัยที่รัก

ศูนย์ดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคองทุกมิติสุขภาพ

• บุคคลที่มีปัญหาพัฒนาการด้านร่างกายและสมอง • ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาไม่เห็นคุณค่าในตนเอง • มีพฤติกรรมแยกตัวจากสังคม • มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม • ขาดทักษะด้านการสื่อสาร • ขาดทักษะด้านการคิด • ไม่มีสมาธิ • ซึมเศร้า • ภาวะสมองเสื่อม (สูญเสียความจำ)

ดนตรีบำบัดเป็นการรวมเอาศาสตร์ด้านการแพทย์ และจิตวิทยาเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการใช้ดนตรีมาเป็นสื่อกลางทาง การรักษาผู้ป่วย โดยดนตรีบำบัดมีส่วนช่วยอย่างมากในเรื่องของทางจิตใจและสมอง

คลินิกกายภาพบำบัดของรพ. Chersery Home International เน้นกายภาพด้านการทรงตัว การฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนผ่าตัด

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงวัยโดยได้รับเกียรติจากพระวิทยากร พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต บรรยายธรรมในหัวข้อ : “ชะลอชรา มหาสนุก พลิกมุมคิด บิดมุมมอง สุขกายใจแม้จะสูงวัยก็ตาม”

Powered by MakeWebEasy.com