บทความสุขภาพ

นักกิจกรรมบำบัดมีหน้าที่ ป้องกัน สร้างเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้และข้อแนะนำต่าง ๆ รวมถึงการฝึกกิจวัตรประจำวัน ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน ให้กิจกรรมการรักษาเพื่อพัฒนาความจำ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการรับรู้ที่เสื่อมถอยไป เสนอแนะการจัดโปรแกรมที่เหมาะสม เพื่อสมดุลในชีวิตประจำวัน ให้การรักษาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความแข็งแรงทนทานและสมดุลในการเคลื่อนไหว ดูแลทักษะการดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระ ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

ในปัจจุบัน การพับกระดาษถูกใช้เป็นกิจกรรมบำบัดในคนที่มีความเครียด ผู้ป่วยจิตเวช เช่น โรคความจำสั้น โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า หรือผู้ที่มีภาวะเจ็บปวดมากๆ นักจิตวิทยาจะนำการพับกระดาษแบบโอริงามิมาบำบัดใช้เป็นเครื่องมือ ให้ผู้ป่วยได้เกิดความคิดสร้างสรรค์และรู้สึกสนุกไปกับกิจกรรมการพับกระดาษด้วย

นักกิจกรรมบำบัดมีหน้าที่ ป้องกัน สร้างเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้และข้อแนะนำต่าง ๆ รวมถึงการฝึกกิจวัตรประจำวัน ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน ให้กิจกรรมการรักษาเพื่อพัฒนาความจำ

ก่อนที่จะเริ่มงานในเช้าวันใหม่ หมอขอให้ทุกท่านนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอจะทำให้ร่างกายสดชื่น สมองแจ่มใส และพร้อมรับกับวันใหม่และสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึง เท่าที่หมอสังเกต แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนโชคดี... แบบที่ว่า "นอนปุ๊ป... หลับปั๊บ”

การที่จะใช้ชีวิตในวัยสูงอายุให้มี ”สุขภาพดี” นั้นสำคัญมากๆ เลยทีเดียวครับ"สุขภาพดี" ในผู้สูงวัยนั้น ไม่ใช่แค่เพียงภาวะปราศจากโรค รับประทานอาหารได้เท่านั้น แต่ความจริงแล้ว "สุขภาพดี" ของผู้สูงวัยนั้นมีแง่มุมที่หลากหลายและลึกซึ้งมากๆ ครับหมอจึงขอจำแนกแง่มุม ”สุขภาพดี” ของผู้สูงวัย

ความดันโลหิต คือการบีบตัวของหัวใจและดันเลือดจากหัวใจไปตามเส้นเลือดแดงเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ความสำคัญเรื่องกิจกรรมกระตุ้นสมองอย่างมาก ที่จะมีส่วนสำคัญในการฟื้นตัวของศักยภาพสมอง ในช่วงของการฟื้นฟูร่างกาย ทำไมศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สุงวัย The Senizens จึงต้องมีกิจกรรม Daycare และกิจกรรมกระตุ้นสมองและความจำในสถานบริการดูแล Premium Nursing Home ที่นี่

ผู้สูงวัยหลายๆ ท่านมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยา บางท่านมีโรคประจำตัวหลายอย่าง จึงมียาหลายขนานที่ต้องใช้ วันนี้หมอจึงขอสรุป 6 เทคนิคง่ายๆ เพื่อการใช้ยาไม่ผิดพลาดซึ่งได้แปลและดัดแปลงมาจากคำแนะนำขององค์การ อาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) 6 ข้อ มีดังนี้ครับ

ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังที่พบมากในผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มอาการที่มีสาเหตุจากความผิดปกติ ของการทำงานของสมองด้านการรู้คิดและสติปัญญา โดยมีการเสื่อมของความจำเป็นอาการเด่น และมี อาการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ และอารมณ์ ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจะมีความ บกพร่องทางด้านการรับรู้ ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการคิด และการตัดสินใจ

10 วิธีง่ายๆ ดูแลสุภาพช่องปากในผู้สูงวัย

ที่ควรทำในการไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีปัญหาสมองเสื่อม

6 สัญญาณเตือน! โรคสมองเสื่อม

6 เทคนิคการเลือกโต๊ะและเก้าอี้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สูงวัย

5 วิธีการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับในผู้สูงวัย ในภาวะการนอนติดเตียง

5 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงวัย ที่มาพักใน Nursing home 

4 การกินที่ควรเลี่ยง!!!... ยิ่งกิน ยิ่งแก่

3 อาหารสีขาว ที่ต้องระวังก่อนกิน จะได้ปลอดภัย ไกลโรค

3 เคล็ด (ไม่) ลับ ออกกำลังกายให้อายุยืนยาว

กฎเหล็ก 3 ประการ สร้างสุขทางใจแก่ผู้สูงวัย ที่เริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้

Powered by MakeWebEasy.com