รายละเอียดการจองวัคซีนทางเลือก

image
เรียนผู้มารับบริการจอง Vaccine Moderna 
ผ่านทางรพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home 

ขณะนี้สถานการณ์การนำเข้า Vaccine Moderna เข้ามาในประเทศไทย ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้อ้างอิง ถึงบริษัทซิลลิคฯ เมื่อวันที่ 1/10/64 นั้น คาดว่าจะทยอยเข้ามาในช่วง พย. 2564 และทางรพ.Chersery home จะได้ติดตามและสื่อสารความคืบหน้าเป็นระยะๆนั้น
ในการเตรียมตัวในครั้งนี้ทางรพ.ได้ทำแนวทางการรับ Vaccine Moderna ไว้ในรูปแบบ Infographic chart เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจรับและช่วงเวลาการรับบริการ ในการนี้ท่านสามารถเชค “สถานะการจอง” Vaccine กับทางรพ.ได้ทาง www.cherseryhomevaccine.com 
จะมีเลขรหัสการจองต่อท้าย CHQ1/ ... เลขรหัสการจอง ...

“รหัสการจอง ยังไม่ใช่ลำดับการให้บริการ” ส่วนลำดับการรับบริการจะจัดทำเมื่อรพ. ได้รับการจัดสรรจากองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดลำดับสอดคล้องกับรหัส การจองซึ่งจะแจ้งผ่านระบบ website ต่อไป ในกรณีที่ท่านสละสิทธิ์ของท่านเองที่จะรับ 
Vaccine Moderna ที่ได้จองและชำระเงินไว้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ของท่านให้กับบุคคลอื่น ที่ยังเข้าเกณฑ์ในการรับวัคซีนต่อไปได้ โดยติดต่อผ่านช่องทาง Line id @cherseryhome เพื่อประสานงานต่อไป ด้วยความเคารพอย่างสูง

ช่องทางการติดต่อสอบถามเป็นหมายเลข
โทรศัพท์ 093-024-7504 , 092-401-4429
http://www.cherseryhomevaccine.com/
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy