วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


วัคซีนไข้หวัดใหญ่

 084-264-2646

Chersery Home

 2,150.- บาท/โดส (ไม่รวม ค่าบริการต่างๆ 500 บาท ไม่รวมค่าเดินทางฉีด)

65+

ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

สำหรับผู้สูงอายุ Flu High - Dose

ป้องกันการจิดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้เพิ่มขึ้น 24.2%

เมื่อเทียบกับผู้ที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ปกติ

ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ได้แก่

 • การเกิดปอดอักเสบ 27.3%
 • โรคหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ระบบทางเดินหายใจ 17.9%
 • ไข้หวัดใหญ่ 11.7%
 • ลดการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 8.4%

ไข้หวัดใหญ่ 

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟูเอ็นซ่าพบได้ในทุกช่วงอายุและพบได้บ่อยในฤดูฝน และในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เชื้อไวรัสติดต่อโดยการหายใจเอาไวรัสซึ่งแพร่กระจายมาจากผู้ป่วยหรือติดเชื้อจากการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส

อาการ ไข้หวัดใหญ่

 • มีไข้
 • น้ำมูกไหล
 • ไอ

" โดยทั่วไปอาการไม่รุนแรงและหายได้เองใน 3-5 วัน "

แต่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไตหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจมีการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบทำให้ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ร่วมกับการปฏิบัติพื้นฐานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญในการป้องกันโรค เช่น

 • การรักษาอนามัยส่วนบุคคล
 • การล้างมือ
 • การใส่หน้ากาก

แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ และ บี แก่บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น

 • เบาหวาน
 • หอบหืด
 • ถุงลมปอดโป่งพอง
 • โรคหัวใจ
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

โดยฉีดเข้ากล้ามบริเวณต้นแขนปีละ 1 ครั้งทุกปี เนื่องจากวัคซีนที่กำหนดให้ฉีดในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดของไวรัสที่คาดว่าจะมีการระบาดในปีนั้นๆ พบว่าการฉีดวัคซีนนอกจากลดอัตราการป่วยไข้หวัดใหญ่แล้วยังสามารถลดการป่วยที่ต้องมาพบแพทย์หรือลดการป่วยจนต้องเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลด้วย สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อาจพิจารณาฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดที่มีขนาดสูงคือ เพิ่มขนาดวัคซีนเป็น 4 เท่าของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดที่มีขนาดสูงคือเพิ่มขนาดวัคซีนเป็น 4 เท่าของวัคซีนขนาดปกติ เนื่องจากพบว่าสามารถลดการป่วยจากไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุมากกว่าฉีดวัคซีนในขนาดปกติ

นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่บุคคลซึ่งใกล้ชิดกับกลุ่มผู้มีปัจจัยเสี่ยงสูงดังกล่าวข้างต้นเพราะมีโอกาสแพร่เชื้อเมื่อตนเองป่วย เช่น ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ควรฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่มีประวัติป่วยเป็น กิลแลง-บาร์เร มาก่อน

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มักเป็นอาการเฉพาะที่ เช่น

 • ปวด
 • บวม
 • แดง

บริเวณที่ฉีดและหายภายใน 2-3 วัน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy