แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ INULIO


Inulio

แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ INULIO: Prebiotics ชนิดพิเศษ ช่วยปรับสมดุลร่างกาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home International ร่วมกันแถลงข่าว เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ INULIO: Prebiotics ชนิดพิเศษ ช่วยปรับสมดุลร่างกาย พร้อมทั้งจัดการเสวนาหัวข้อ “High-valued knowledge to high-valued product for high-valued innovative economics” นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ INULIO เมื่อเวลา 12.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนเอ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร กล่าวว่า “ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม ผลักดัน พัฒนาต่อยอดงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อให้ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือการบริการทางการแพทย์ที่ตรงตามความต้องการของผู้วิจัยหรือนวัตกรและตอบโจทย์ต่อผู้บริโภค แต่การจะสร้างนวัตกรรมขึ้นมานั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจสำคัญของศูนย์ฯ ในการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ ต่อยอดองค์ความรู้/งานวิจัยให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INULIO นี้ เป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจในการต่อยอดงานวิจัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกิดจากองค์ความรู้ของนวัตกรออกสู่สังคมได้สำเร็จ”

ทางด้าน ผศ.ดร.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล เผยว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INULIO นี้ ผลิตจากรากแก่นตะวันสายพันธุ์ไทยที่ผ่านกระบวนการคัดสรรและกระบวนการสกัดสารสำคัญด้วยวิธีใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครใช้มาก่อนที่คิดค้นร่วมกับ รศ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้สารสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกส์ (Prebiotics) อย่างสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ และผ่านการวิจัยทางคลินิกแล้วพบว่าทำให้จุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้เจริญเติบโตได้ดีมาก โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ผลิตภัณฑ์ INULIO นี้ จะสำเร็จขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการและโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home International ในการเพิ่มมูลค่าองค์ความรู้งานวิจัยจนได้เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ เผยถึงมุมมองของภาคเอกชนว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INULIO นี้ ถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัยให้มีสุขภาพดี ซึ่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home International รู้สึกความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน ต่อยอดงานวิจัยจนเกิดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่สังคมที่ใช้จริง เพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยสู่สังคม 100 ปีได้อย่างยั่งยืน

“สำหรับทิศทางในอนาคต ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ และ โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home International มีแผนการขยายรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงอายุ ขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงพัฒนา วิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ในกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของทั้งสององค์การในการยกระดับสุขภาพชีวิตของคนไทยด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์” นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ กล่าว

สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ INULIO มีวางจำหน่ายที่ ร้านโอสถศาลา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @inulio

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy