บริการดูแลหลังผ่าตัด กายภาพ 2 ครั้งต่อวัน - รพ.ผู้สูงอายุ Chersery home


ดูแลหลังผ่าตัด

การดูแลหลังผ่าตัดที่ดีมีส่วนสำคัญอย่างมาก กายภาพ 2 ครั้งต่อวัน
Intensive program 85,000 บาทที่รพ.ผู้สูงอายุ Chersery home international

การเข้ารับกายภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโรค วัย ความพร้อมของร่างกายจะช่วยฟื้นฟูอาการของผู้สูงวัยได้อย่างมาก
“การกายภาพบำบัด (Physical Therapy)” คือการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและหัตถการ การใช้อุปกรณ์พิเศษ เพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมาเคลื่อนไหว ช่วยเหลือจนเอง ใช้ชีวิตตามปกติหรือใกล้เคียงปกติได้มากที่สุด

หมอขอเน้นว่าเนื่องจากการทำกายภาพบำบัดที่ดีและเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวของร่างกาย รวมทั้งช่วยสอนให้รู้จักวิธีป้องกัน การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และการหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บ

อันเป็นสาเหตุให้ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวและทุพลภาพ
ผู้สูงวัยที่มีปัญหาหรือป่วยเป็นโรคอื่นอันส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ควรเข้ารับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้น เช่น โรคเลือดสมองขาดเลือด นอนติดเตียง ช่วยเหลือตนเองได้น้อย เพิ่งออกจากรพ. เป็นต้น
หมอขอแนะนำการทำกายภาพบำบัดนั้นมีวัตถุประสงค์ในการรักษาผู้ป่วยดังนี้

1.ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังเจ็บป่วย

ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ จะได้รับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ หลังการผ่าตัด หรือหลังออกจาก รพ. รวมทั้งรู้จักเลี่ยงไม่ให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บอีก ฟื้นฟูร่างกายให้ไวโดยวิธีผสมผสานโดยนักกายภาพบำบัดจะทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย ตั้งแต่ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออ่อน (กล้ามเนื้อ เอ็น และกล้ามเนื้อเอ็น) เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ อวัยวะในการเคลื่อนไหว การทำงานและพิสัยการเคลื่อนไหว ทั้งนี้นักกายภาพบำบัดและแพทย์ผู้จะประเมินว่าผู้ป่วยควรเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไร หนักเบาแค่ไหน รวมทั้งแนะนำวิธีที่ช่วยให้เกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุด

2.รักษาปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพอวัยวะต่างๆทำงานได้ดีขึ้น

โดยเฉพาะปัญหาการยืน เดิน ทรงตัวและระบบประสาทสั่งการต่างๆซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ สามารถเข้ารับการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้อาการของโรคดีขึ้น โดยทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดจะคิดแผนการทำกายภาพบำบัดที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งประกอบไปด้วยพิสัยการเคลื่อนไหว การเสริมสร้างความแข็งแรง และการออกกำลังสร้างความทนทานร่างกาย ปรับโปรแกรมให้ดีขึ้นเหมาะสมขึ้นกับผู้นั้นเป็นรายๆไป

3.เสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้สูงวัยที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย

ผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพแม้จะยังไม่มีอาการ สุขภาพยังใช้ได้ แตอนาคตโรคต่างๆอาจส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายหลายระบบ เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ โรคปอด ข้อเข่าเสื่อม การเน้นที่จะเสริมสร้าง ดูแลร่างกายเน้นเชิงป้องกัน เตรียมความพร้อมของร่างกายคงจะเป็นกลยุทธ์หลักในการดูแลแบบนี้ การกายภาพเพื่อเตรียมสมรรถภาพปอด หัวใจ กล้ามเนื้อก่อนการผ่าตัดที่สำคัญ รวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อคงศักยภาพของการทำงานอวัยวะต่างๆของร่างกายในผู้สูงวัยด้วย

การกายภาพฟื้นฟู ... หมอเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ผู้สูงวัยสามารถที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ฟื้นจากความเจ็บป่วยได้ไวและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติอย่างรวดเร็วด้วยการดูแลโดยสหวิชาชีพ

หมอเน้นว่านี่เป็นการรักษาที่มหัศจรรย์
อยากให้ทุกท่านได้ให้ความสนใจและดูแลสุขภาพกันมากๆนะครับ

ด้วยรัก
นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ (หมอเก่ง)
อายุรแพทย์
www.cherseryhome.com
0842642646

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy