เรียนผู้มารับบริการจอง Vaccine Moderna ผ่านทางรพ.ผู้สูงอายุ Chersery home ทุกท่าน


Moderna

ประกาศรพ.ผู้สูงอายุ Chersery home วันที่ 12 ตุลาคม 2564 10.00 น.
เรียนผู้มารับบริการจอง Vaccine Moderna ผ่านทางรพ.ผู้สูงอายุ Chersery home ทุกท่าน

ขณะนี้สถานการณ์การนำเข้า Vaccine Moderna เข้ามาในประเทศไทย ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้อ้างอิง
ถึงบริษัทซิลลิคฯ เมื่อวันที่ 1/10/64 นั้น คาดว่าจะทยอยเข้ามาในช่วง พย. 2564 และทางรพ.Chersery home
จะได้ติดตามและสื่อสารความคืบหน้าเป็นระยะๆนั้น ในการเตรียมตัวในครั้งนี้ทางรพ.ได้ทำแนวทางการรับ
Vaccine Moderna ไว้ในรูปแบบ Infographic chart เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจรับและช่วงเวลาการรับบริการ

ในการนี้ท่านสามารถเชค “สถานะการจอง” Vaccine
กับทางรพ.ได้ทาง www.cherseryhomevaccine.com

จะมีเลขรหัสการจองต่อท้าย CHQ1/ ... เลขรหัสการจอง ...

“รหัสการจอง ยังไม่ใช่ลำดับการให้บริการ” ส่วนลำดับการรับบริการจะจัดทำเมื่อ รพ.
ได้รับการจัดสรรจากองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดลำดับสอดคล้องกับรหัส
การจองซึ่งจะแจ้งผ่านระบบ website ต่อไป ในกรณีที่ท่านสละสิทธิ์ของท่านเองที่จะรับ
Vaccine Moderna ที่ได้จองและชำระเงินไว้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ของท่านให้กับบุคคลอื่น
ที่ยังเข้าเกณฑ์ในการรับวัคซีนต่อไปได้ โดยติดต่อผ่านช่องทาง Line id @cherseryhome
เพื่อประสานงานต่อไป ด้วยความเคารพอย่างสูง

www.cherseryhome.com
ขออนุญาตแจ้งช่องทางการติดต่อสอบถามเป็นหมายเลขโทรศัพท์
093-024-7504 , 092-401-4429

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy