เรียนผู้มารับบริการจอง Vaccine Moderna ผ่านทางรพ.ผู้สูงอายุ Chersery home ทุกท่าน

Last updated: 2021-10-12  |  70 Views  | 

Moderna

ประกาศรพ.ผู้สูงอายุ Chersery home วันที่ 12 ตุลาคม 2564 10.00 น.
เรียนผู้มารับบริการจอง Vaccine Moderna ผ่านทางรพ.ผู้สูงอายุ Chersery home ทุกท่าน

ขณะนี้สถานการณ์การนำเข้า Vaccine Moderna เข้ามาในประเทศไทย ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้อ้างอิง
ถึงบริษัทซิลลิคฯ เมื่อวันที่ 1/10/64 นั้น คาดว่าจะทยอยเข้ามาในช่วง พย. 2564 และทางรพ.Chersery home
จะได้ติดตามและสื่อสารความคืบหน้าเป็นระยะๆนั้น ในการเตรียมตัวในครั้งนี้ทางรพ.ได้ทำแนวทางการรับ
Vaccine Moderna ไว้ในรูปแบบ Infographic chart เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจรับและช่วงเวลาการรับบริการ

ในการนี้ท่านสามารถเชค “สถานะการจอง” Vaccine
กับทางรพ.ได้ทาง www.cherseryhomevaccine.com

จะมีเลขรหัสการจองต่อท้าย CHQ1/ ... เลขรหัสการจอง ...

“รหัสการจอง ยังไม่ใช่ลำดับการให้บริการ” ส่วนลำดับการรับบริการจะจัดทำเมื่อ รพ.
ได้รับการจัดสรรจากองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดลำดับสอดคล้องกับรหัส
การจองซึ่งจะแจ้งผ่านระบบ website ต่อไป ในกรณีที่ท่านสละสิทธิ์ของท่านเองที่จะรับ
Vaccine Moderna ที่ได้จองและชำระเงินไว้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ของท่านให้กับบุคคลอื่น
ที่ยังเข้าเกณฑ์ในการรับวัคซีนต่อไปได้ โดยติดต่อผ่านช่องทาง Line id @cherseryhome
เพื่อประสานงานต่อไป ด้วยความเคารพอย่างสูง

www.cherseryhome.com
ขออนุญาตแจ้งช่องทางการติดต่อสอบถามเป็นหมายเลขโทรศัพท์
093-024-7504 , 092-401-4429

Powered by MakeWebEasy.com