รพ.ผู้สูงอายุ Chersery home ได้รับจัดสรรวัคซีน Sinopharm จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Last updated: 2021-09-06  |  1128 Views  | 

จองวัคซีน

รพ.ผู้สูงอายุ Chersery home ได้รับจัดสรรวัคซีน Sinopharm จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เพื่อกระจายให้แก่บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน เท่านั้น !!! “ไม่มีนโยบายฉีดคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี” เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางที่ชัดเจนที่ได้รับจากภาครัฐและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Powered by MakeWebEasy.com