โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง


โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home
บริการดูแลผู้ป่วยติดเตียง


"ผู้ป่วยติดเตียง" คือ ผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังจนเกิดสภาวะร่างกายเสื่อมโทรมทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนปกติ กล่าวคือผู้ป่วยจะช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรืออาจไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลยแม้แต่น้อย ผู้ป่วยจึงไม่อาจเลี่ยงที่จะ ต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานาน ๆ ได้

สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยติดเตียงนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกัน ทั้งจากการป่วยเป็นโรคร้าย อุบัติเหตุจากการรักษา เช่น การผ่าตัดใหญ่ ความผิดปกติของระบบประสาท ฯลฯ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยสาเหตุดังกล่าวหรือนอกเหนือจากที่กล่าวมาก็ดีจะทำให้ให้ร่างกายของผู้ป่วยอ่อนแอและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

เนื่องจากผู้ป่วยต้องนอนนิ่งเป็นเวลานาน ๆ หรืออาจะตลอดทั้งวัน ทำให้มีโอกาสเกิดโรดแทรกซ้อนตามมามากมาย เช่น แผลกดทับ แผลกดทับเป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากการอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหว ทำให้เกิดการทิ้งน้ำหนักลงที่จุด ๆ เดียวเป็นเวลานาน ๆ แรกเริ่มกล้ามเนื้อบริเวณที่ถูกกดทับจะปรากฏเป็นรอยแดง ซึ่งหากปล่อยทิ้งเอาไว้ ในท้ายที่สุดแล้วกล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะตายไป ซึ่งในอนาคตอาจนำมาสู่โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ ทั้งการติดเชื้อในระบบต่าง ๆ การติดเชื้ออาจเกิดขึ้นได้จากการใช้อุปกรณ์การแพทย์ เป็นเวลานาน ๆ เช่น การใส่ท่อสวนทางเดินปัสสาวะเป็นเวลานาน ก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะได้

#ผู้สูงอายุ #การดูแล #สุขภาพผู้สูงอายุ #ความรักของผู้สูงอายุ #ดูแลผู้สูงอายุ #ผู้สูงวัย #คนชรา #elder #abuse #สุขภาพกาย #สุขภาพใจ #สมอง #ดูแลจิตใจ #สุขภาพจิต #การดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) #ผู้สูงอายุ #ดูแลผู้ป่วย #บ้านพักคนชรา #โฆษณา #โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง บริการดูแล ป้องกัน และรักษา โรคผู้สูงอายุ อย่างครบวงจร รพ.ผู้สูงอายุ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถานรับดูแลผู้สูงอายุ‎ ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง การดูแลผู้ป่วยติดเตียง คู่มือการดูแลผู้ป่วยติดเตียง แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ดูแล ผู้ป่วยติดเตียง คนเดียว
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy