เคล็ดลับการสร้างความสุขในผู้สูงวัย ❘ โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Last updated: 2020-10-02  |  1061 Views  | 

เคล็ดลับการสร้างความสุขในผู้สูงวัย ❘ โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เคล็ดลับการสร้างความสุขใจรับวันใหม่ได้ทุกวัน แค่นับ 3 ... 2 ... 1...
ผู้สูงวัยเติมกำลังใจให้ตนเองทุกๆเช้า

นับ 3 ...
3 สิ่งที่ดีๆ ท่านต้องทำในตอนเช้าในทุกๆวันครับ
- กินอาหารดีๆเป็นประโยชน์ ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยบริโภคผัก ผลไม้ อาหารดีๆปรุงใหม่ น้ำสะอาด อย่างเพียงพอ
- นั่งนิ่งๆ สงบอยู่กับตัวเอง ขอแค่เวลาสั้นๆ 3 นาที ฟังใจของตนเองว่าอยากทำอะไรที่จะมีความสุข มีความหวัง
- ยิ้มให้ตัวเองก่อนใคร ... พูดแต่สิ่งดีๆ สั่งจิตใต้สำนึกให้พาตนเองรับสิ่งที่ดีๆ เพราะจิตใจเหมือนรากแก้ว หากรับสิ่งดีๆ ดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามา ชีวิตที่คือกิ่งก้านใบดอกผลที่สดใส ย่อมเบ่งบานแน่นอนครับ

นับ 2 ...
2 สิ่งที่ควรชำระ
- อภัยให้กับผู้อื่น ความไม่รู้ ความไม่ดีของคนอื่น ยกโทษให้เขาไป ใจท่านก็จะสบาย
- อภัยให้ตนเอง ให้เป็นบทเรียน เป็นครูใจ ครูความคิด ทั้งอดีตที่เคยห่วงหา และอนาคตที่เคยกังวลเพราะยังมาไม่ถึง

นับ 1 ...
1 สิ่งที่สำคัญที่ท่านจะต้องดูแลให้ดีที่สุด ... คือความรู้สึกของท่านเองในปัจจุบัน ... เพราะนั่นคือสมบัติชิ้นเดียว ... เป็นสิ่งเดียวที่ท่านมีอยู่ รู้สึกอยู่ และควบคุมได้ทั้งหมด 100% เพราะความรู้สึกที่ดี และเป็นบวก จะหมุนเวียนความสุข ความดีงามที่ท่านปรารถนาเข้ามาในชีวิตท่านอย่างแน่นอนครับ หมอเชื่ออย่างนั้น

อย่าลืมนะครับ
นับ 3 ... 2 ... 1 กับนาฬิกาของชีวิตของผู้สูงวัยที่รักของหมอเริ่มต้นสุข !!! ได้ทุกวัน

ด้วยรัก

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ (หมอเก่ง)
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery home และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

www.cherseryhome.com
www.thesenizens.com

Cherseryhome : 084-264-2646
The Senizens : 084-264-2662

Line id @cherseryhome
Line id The Senizens

บอก"รัก"ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล
All the best for your elder

Powered by MakeWebEasy.com