การดูแลผู้สูงวัยนั้นมีความพิเศษ... เพราะท่านไม่ใช่เพียงผู้ใหญ่อายุมากเท่านั้น

Last updated: 2020-07-06  |  909 Views  | 

การดูแลผู้สูงวัยนั้นมีความพิเศษ... เพราะท่านไม่ใช่เพียงผู้ใหญ่อายุมากเท่านั้น

การดูแลผู้สูงวัย ความเอาใจใส่รายละเอียดทั้งกายและใจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการดูแล ผู้สูงอายุมีความแตกต่าง จากช่วงวัยอื่นในหลายด้านหลักๆ มีด้วยกัน 5 ข้อครับ

1. การลดลงของการทำงาน ความยืดหยุ่น ความแข็งแรงของอวัยวะหลายอย่างในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพและการทำงานของผิวหนัง เส้นเลือด หัวใจ ไตสมอง ระบบทางเดินอาหาร รวมถึงประสาทสัมผัสทั้งห้า

2. อาการเจ็บป่วยในระบบต่างๆ ที่อาจแสดงออกมาแตกต่างจากวัยอื่น อาการที่ไม่ตรงไปตรงมารวมถึงอาการที่ผู้ป่วยแจ้งหรือรับรู้มาช้า เนื่องจากความเสื่อมถอยในการรับรู้สภาพการเป็นแปลงของร่างกาย

3. การมีภาวะเจ็บป่วยร่วมกันหลายโรค อวัยวะที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันหลายระบบ เจ็บป่วยในเรื่องหนึ่งก็จะกระทบไปถึงอีกระบบหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

4. การรับประทานยาหลายชนิดร่วมกัน ยาในแต่ละโรคใช้เพื่อการรักษาอาจมีผลข้างเคียงไปกระทบกับออกอีกอวัยวะหนึ่งรวมถึงยาแต่ละตัวอาจเสริมฤทธิ์ หรือต้านฤทธิ์กัน การใช้ยาจึงควรติดตามและระมัดระวังผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้ยาตามความจำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

5. สภาวะจิตใจและสังคมแวดล้อมของผู้สูงวัย ล้วนมีความแตกต่างจากช่วงวัยอื่นอย่างชัดเจนภาวะความเครียดและซึมเศร้าที่พบได้บ่อย การขาดคนเลี้ยงดูหรือคนคอยบริบาลดูแล รวมถึงสภาพแวดล้อมที่บ้าน พื้นที่ที่ผู้สูงวัยใช้ชีวิตประจำวัน

ทั้ง 5 ข้อนี้ มีส่วนสำคัญในการประเมินและดูแลผู้สูงวัยอย่างรอบด้านและ ส่งผลให้ผู้สูงวัย มีสุขภาพว่าที่ดี การใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีจิตใจอารมณ์แจ่มใส สุขภาวะที่ดีสมบูรณ์"

ด้วยรัก

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ (หมอเก่ง)
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery home
และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

www.cherseryhome.com
www.thesenizens.com

0944264439
0655988783

Line id @cherseryhome
Line id The Senizens

บอก"รัก"ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล
All the best for your elder

Powered by MakeWebEasy.com