การดูแลผู้สูงวัยนั้นมีความพิเศษ... เพราะท่านไม่ใช่เพียงผู้ใหญ่อายุมากเท่านั้น


การดูแลผู้สูงวัยนั้นมีความพิเศษ... เพราะท่านไม่ใช่เพียงผู้ใหญ่อายุมากเท่านั้น

การดูแลผู้สูงวัย ความเอาใจใส่รายละเอียดทั้งกายและใจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการดูแล ผู้สูงอายุมีความแตกต่าง จากช่วงวัยอื่นในหลายด้านหลักๆ มีด้วยกัน 5 ข้อครับ

1. การลดลงของการทำงาน ความยืดหยุ่น ความแข็งแรงของอวัยวะหลายอย่างในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพและการทำงานของผิวหนัง เส้นเลือด หัวใจ ไตสมอง ระบบทางเดินอาหาร รวมถึงประสาทสัมผัสทั้งห้า

2. อาการเจ็บป่วยในระบบต่างๆ ที่อาจแสดงออกมาแตกต่างจากวัยอื่น อาการที่ไม่ตรงไปตรงมารวมถึงอาการที่ผู้ป่วยแจ้งหรือรับรู้มาช้า เนื่องจากความเสื่อมถอยในการรับรู้สภาพการเป็นแปลงของร่างกาย

3. การมีภาวะเจ็บป่วยร่วมกันหลายโรค อวัยวะที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันหลายระบบ เจ็บป่วยในเรื่องหนึ่งก็จะกระทบไปถึงอีกระบบหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

4. การรับประทานยาหลายชนิดร่วมกัน ยาในแต่ละโรคใช้เพื่อการรักษาอาจมีผลข้างเคียงไปกระทบกับออกอีกอวัยวะหนึ่งรวมถึงยาแต่ละตัวอาจเสริมฤทธิ์ หรือต้านฤทธิ์กัน การใช้ยาจึงควรติดตามและระมัดระวังผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้ยาตามความจำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

5. สภาวะจิตใจและสังคมแวดล้อมของผู้สูงวัย ล้วนมีความแตกต่างจากช่วงวัยอื่นอย่างชัดเจนภาวะความเครียดและซึมเศร้าที่พบได้บ่อย การขาดคนเลี้ยงดูหรือคนคอยบริบาลดูแล รวมถึงสภาพแวดล้อมที่บ้าน พื้นที่ที่ผู้สูงวัยใช้ชีวิตประจำวัน

ทั้ง 5 ข้อนี้ มีส่วนสำคัญในการประเมินและดูแลผู้สูงวัยอย่างรอบด้านและ ส่งผลให้ผู้สูงวัย มีสุขภาพว่าที่ดี การใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีจิตใจอารมณ์แจ่มใส สุขภาวะที่ดีสมบูรณ์"

ด้วยรัก

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ (หมอเก่ง)
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery home
และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

www.cherseryhome.com
www.thesenizens.com

0944264439
0655988783

Line id @cherseryhome
Line id The Senizens

บอก"รัก"ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล
All the best for your elder

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy