กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ


กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ
นักกิจกรรมบำบัดมีหน้าที่ ป้องกัน สร้างเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้และข้อแนะนำต่าง ๆ รวมถึงการฝึกกิจวัตรประจำวัน ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน ให้กิจกรรมการรักษาเพื่อพัฒนาความจำ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการรับรู้ที่เสื่อมถอยไป เสนอแนะการจัดโปรแกรมที่เหมาะสม เพื่อสมดุลในชีวิตประจำวัน ให้การรักษาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความแข็งแรงทนทานและสมดุลในการเคลื่อนไหว ดูแลทักษะการดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระ ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น ในเรื่องการจัดการดูแลตนเอง การเข้าสังคม การใช้พลังงานร่างกายอย่างประหยัดในการทำงาน ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งนี้วิธีการบำบัดรักษาต้องใช้วิธีการในการดูแลรักษาประเมินปัญหาของผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป ตามความเหมาะสม

ดังนั้น โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home จึงร่วมมือกับ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens สร้างกิจกรรมบำบัด ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย เป็นกิจกรรมยามว่าง ฝึกให้เกิดสมาธิ การจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ ฝึกการคิดให้เป็นขั้นเป็นตอน

สอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ Line ID : @cherseryhome
หรือช่องทางเว็บไซต์ www.cherseryhome.com 
โทร : 02 056 1684  เบอร์มือถือ : 094 426 4439

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy