ลงทะเบียนวัคซีน

เพื่อกระจายให้แก่บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน เท่านั้น !!! “ไม่มีนโยบายฉีดคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี”

รพ.ผู้สูงอายุ Chersery home ได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinopharm จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยไม่ได้แสวงหาผลกำไร เพื่อกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง รวดเร็วและให้ครอบคลุมประชาชนเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

Powered by MakeWebEasy.com