กายภาพบำบัด

การฝึกการหายใจ (Breathing Exercise) การฝึกการหายใจนั้นจำเป็นในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการฟื้นตัว ทำได้โดยการออกแรงในการหายใจเข้าทางจมูกจนสุด แล้วควบคุม ลมที่หายใจออกมาทางปากช้าๆ หรือพูดคำว่า “อู” ยาวๆ ช้าๆ จนกระทั่งลมหมดปอด

การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโปรแกรมกายภาพบำบัดอย่างง่ายด้วยตนเองที่บ้าน

Walking and Balance Training

Rehabilitation Medicine services people with health problems which need to be rehabilitated in a combination of medicine, physiotherapists

Services that we provide cover 24-hour nursing home for short, medium and long term care considered suitable to individual resident and their family’s needs. We also provide 24/7 personal physician, therapist and skilled nurse.

Pre and Post Surgery Preparation and Rehabilitation Center Initial stage of post-surgery rehabilitation 1st – 3rd day after surgery

โรคเดอโกแวง เป็นการอักเสบและมีการตีบแคบของเอ็นหุ้มข้อที่ทำหน้าที่เหยียดข้อมือ (Wrist extensors) ซึ่งอยู่บริเวณตำแหน่งปุ่มกระดูกเรเดียล (Radial styloid) ของข้อมือ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ 3–5 เท่า

โรคสมองเสื่อม ผู้สูงวัย

ส่วนใหญ่มักเกิดจากอาการกล้ามเนื้อ แขน ขา และอวัยวะต่างๆ เสื่อมลงตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยบ่อยๆ อาการปวดจะมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปวดรุนแรง

เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนย่อมที่จะประสบกับปัญหาสุขภาพร่างกายที่มีโรคประจำตัว ต้องพึ่งยาในการควบคุมรักษามากขึ้น หลายคนเบื่อ หลายคนขยาดเรื่องการใช้ยา

Powered by MakeWebEasy.com