Physical therapy

ฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆ ให้ผู้ป่วยนั่งตัวตรงที่ข้างเตียง หรือช่วยให้อยู่ในท่านอนศีรษะสูง (Semi-Fowler’s position) โดยใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่ท้อง

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาจมีปัญหาในการสื่อสาร เช่น ไม่เข้าใจคำพูด พูดไม่ชัด พูดช้า สั่งกล้ามเนื้อพูดไม่ได้ดังใจนึก พูดไม่ได้ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหงุดหงิด ทุกข์ใจ ญาติและครอบครัวจึงควรพยายามทำความเข้าใจ อดทน

รู้จักกันในชื่อ “รองช้ำ” เป็นโรคที่พบได้บ่อย รองช้ำอักเสบมักเกิดในวัยกลางคนและพบในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 – 70 ปี โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าลามไปที่ฝ่าเท้า จะมีอาการรุนแรงที่สุดเมื่อเริ่มลงน้ำหนักที่เท้าก้าวแรก เช่น การเดินหลังตื่นนอน

Powered by MakeWebEasy.com