Rehabilitation Center

เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home  บริการผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยวิธีผสมผสานโดยนักกายภาพบำบัด การช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออ่อน (กล้ามเนื้อ เอ็น และกล้ามเนื้อเอ็น) เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ อวัยวะในการเคลื่อนไหว ทั้งนี้นักกายภาพบำบัด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะประเมินว่าผู้ป่วยควรเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไร หนักเบาแค่ไหน รวมทั้งการให้คำแนะนำวิธีที่ช่วยให้เกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุด เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัด หรือการเกิดประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ  รวมถึงผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด ข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น


การให้บริการของเรา
  • ฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาท (Rehabilitation in Neurological Patients)
  • ฟื้นฟูในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Rehabilitation in Musculoskeletal Patients)
  • ฟื้นฟูในผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด (Rehabilitation in Cardio-Pulmonary)

วันเวลาทำการ
Powered by MakeWebEasy.com