ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ป้องกัน COVID-19 สำหรับกลุ่มเสี่ยง


ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ป้องกัน COVID-19 สำหรับกลุ่มเสี่ยง

เรียนผู้สนใจการรับบริการ แอนติบอดีระยะยาว (Long-Acting Antibody: LAAB) ในการป้องกัน COVID-19 สำหรับกลุ่มเสี่ยง

 

ทางกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

มีโครงการนำแอนติบอดีระยะยาว (Long-Acting Antibody: LAAB) ในการเสริมภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่ผู้พำนักรักษาในศูนย์ฯ เป็นโครงการนำร่องของกระทรวง โดยมีประโยชน์ในกลุ่มผู้สูงวัยดังกลุ่มต่อไปนี้

  1. กลุ่มเสี่ยงสูง (607) ได้แก่ ผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เช่น

           - ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือ ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป

      2. กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือได้รับวัคซีนแต่ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรค ได้แก่

           - ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

           - ผู้ป่วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาหรือมะเร็งอวัยวะ (Solid Tumor) ที่กำลังได้รับการรักษาหรือเพิ่งหยุดการรักษาภายใน 6 เดือน

           - ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภูมิคุ้มกันต่ำได้แก่ มีซีดีสี่ น้อยกว่า 200 เซลล์/ลบ.มม. ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้าน เอชไอวี มีประวัติเป็น

              โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่จำนวนซีดีสี่ไม่เพิ่มขึ้น หรือมีอาการแสดงของการติดเชื้อ เอชไอวีที่มีอาการ

           - ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย (End-Stage Renal Disease) ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ท้ัง Hemodialysis และ PeritonealDialysis

              (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคำแนะนำของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย)

           - ผู้ที่กำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือ ผู้ที่แพทย์พิจารณาแล้วว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

      3. กรณีอื่นๆให้พิจารณาตามความเสี่ยงและดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษาโดยคำนึงถึงประโยชน์ความเสมอภาค

              และความเป็นไปได้ เป็นสำคัญ 

ในการนี้ผู้สูงวัยที่พำนักอยู่ในศูนย์ฯ นับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่จะได้รับประโยชน์จากการรับ LAAB ในการป้องกัน

เชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน ในแง่ลดความรุนแรงและช่วยลดอัตราการป่วยหนักในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวได้ ผลข้าง

เคียงน้อยและรับบริการในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานความปลอดภัย

ทางศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens จึงมีความห่วงใยและเรียนเชิญ ผู้สูงวัยที่สนใจและครอบครัวเข้ารับฟังการบรรยายสรุป

ถึงประโยชน์และชี้แจงข้อสงสัยสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับ LAAB

ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens อาคาร 1 ชั้น 7

โดยวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคมาให้คำอธิบายและตอบข้อซักถามต่างๆ

สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/RcGiEdpVNqxzXwPv5

โทรลงทะเบียนกับผู้ประสานงานโครงการ

คุณพนิษณัฐ โตประเสริฐ (คุณหน่อย 063-926-6356) 8.00-17.00 น.

หรือฝ่ายเวชระเบียน 084-264-2646

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้