กิจกรรมกระตุ้นสมองผู้สูงอายุ

สมองเสื่อมเกิดจากการใช้งานเป็นเวลานาน มีการเสื่อมสภาพของสมองตามวัยหรือจากภาวะโรคต่างๆ ส่งผลให้สมองสูญเสียความสามารถในการทำงานส่วนต่างๆ เช่น ด้านความคิด ความจำ การตัดสินใจ การใช้ภาษา เป็นต้น

คลินิกกระตุ้นสมองและความจำ กิจกรรมที่เหมาะสม สามารถกระตุ้นสมองและความจำสำหรับผู้สูงวัย 

วิธีป้องกัน หรือช่วยชลอภาวะความจำเสื่อมในผู้สูงวัยได้นั้น ควรจะต้องฝึกสมองได้คิดบ่อย ๆ เช่น การอ่านหนังสือ การเขียนหนังสือ คิดเลข หรือเล่นเกมส์ตอบปัญหา

ทุกเช้าวันเสาร์ 9.00-12.00 น. ได้ฝึกสมองเสริมทักษะกับกิจกรรมกระตุ้นสมองสนุกๆ ได้เจอเพื่อนใหม่ กิจกรรมดีๆที่เหมาะสม สามารถกระตุ้นสมองและความจำสำหรับผู้สูงวัยจะมีลักษณะที่ใช้การทำงานของสมองหลายๆส่วน

เมื่ออายุมากขึ้นส่วนต่างๆของร่างกายก็จะเสื่อมถอยไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อ หัวใจ ปอด ฯลฯ รวมถึง ”สมอง” ของเราๆ ท่านๆ ก็เช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีสมองก็เป็นอวัยวะหนึ่งคล้ายกับอวัยวะอื่นๆ คือหากมีการบริหารและฝึกฝนอยู่เป็นประจำ จะทำให้ความเสื่อมถอยของอวัยวะนั้นๆชะลอลงได้นะครับ

Services that we provide cover 24-hour nursing home for short, medium and long term care considered suitable to individual resident and their family’s needs. We also provide 24/7 personal physician, therapist and skilled nurse.

" รวม 7 เทคนิคการป้องกันความจำเสื่อมสำหรับผู้สูงวัย " ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่มากเพียงพอที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าวิธีใดป้องกันภาวะความจำเสื่อมได้โดยตรง

ผู้สูงวัยที่มีภาวะของโรคสมองเสื่อม หากได้รับการดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจจากลูกหลานและคนในครอบครัวแล้วนั้น การได้รับการตรวจประเมินภาวะทางด้านร่างกาย ด้านความจำ และอารมณ์ มีการเลือกทำกิจกรรมที่มีการฝึกสมองอย่างเหมาะสมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือจากทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ก็มีความสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภาวะทางจิตใจและทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนย่อมที่จะประสบกับปัญหาสุขภาพร่างกายที่มีโรคประจำตัว ต้องพึ่งยาในการควบคุมรักษามากขึ้น

เป้าหมายในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนั้นจะมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุสามารถกลับมาประกอบกิจวัตรประจำวันได้

Powered by MakeWebEasy.com