New
Best Seller
Pre-Order

รู้ก่อนลืมแก่กับหมอเก่ง

เป็นหนังสือคู่มือในการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยรวมถึงผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ภาวะสูงวัย โดยเรียบเรียงถ่ายทอดเน้นสุขภาพทั้งกายใจ และสังคมที่เหมาะสมผ่านเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เรียบเรียงโดย อายุรแพทย์ ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงวัยเกือบ 10 ปี

Categories : Book

Product Description

เป็นหนังสือคู่มือในการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยรวมถึงผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ภาวะสูงวัย โดยเรียบเรียงถ่ายทอดเน้นสุขภาพทั้งกายใจ และสังคมที่เหมาะสมผ่านเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เรียบเรียงโดย อายุรแพทย์ ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงวัยเกือบ 10 ปี

Related Product
No Related product.
Recently Viewed
No recently viewed.
Powered by MakeWebEasy.com