ศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)


ศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) เป็นการดูแลควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ เน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ลดความทุกข์ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ คำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยและครอบครัวร่วมด้วย


หลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Palliative care มีวิธีดังต่อไปนี้

1. ประเมินอาการของผู้ป่วย
แพทย์และพยาบาลจะประเมินอาการของผู้ป่วย ทั้งอาการปวด ปัญหาการหายใจ ปัญหาการกลืน ความอ่อนล้า อาการท้องผูก ปัญหาคลื่นไส้ อาเจียน ปัญหาเรื่องแผลกดทับ และปัญหาทางกายภาพอื่น ๆ ว่ามีแนวโน้มจะเป็นไปอย่างไร อยู่ในขั้นไหน ควรต้องได้รับการดูแลอย่างไรบ้าง

2. รักษาแบบประคับประคองตามอาการ
การรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ Palliative care จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาเพื่อลดทอนความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้น หรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยให้มีความสะดวกสบายตรงต่อความต้องการของตัวผู้ป่วยเองและญาติของผู้ป่วยมากที่สุด

3. ดูแลแบบองค์รวม
นอกจากปัญหาสุขภาพทางกายแล้ว การดูแลแบบ Palliative care ยังจะดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมของผู้ป่วยด้วย ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุขมากที่สุด

4. เคารพสิทธิของผู้ป่วยและครอบครัว

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ Palliative care จะให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจถึงแนวทางและเป้าหมายในการดูแล ทั้งนี้ทางผู้ดูแลจะให้ความเคารพในค่านิยม ความเชื่อ และศาสนาของผู้ป่วยและครอบครัวด้วย

5. ไม่ยื้อความทรมาน และไม่เร่งอัตราการเสียชีวิต

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แบบ Palliative care จะอยู่ภายใต้ปรัชญาที่ว่า จะไม่ใช้เครื่องมือแพทย์หรือความรู้ทางการแพทย์เพื่อยื้อความทรมานโดยไม่เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การเร่งหรือช่วยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วกว่าการดำเนินโรคตามธรรมชาติ

6. ดูแลภายใต้ทีมสหวิชาชีพ

การดูแลผู้ป่วยจะดำเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งจะมีการประสานงานระหว่างบุคลากรสาธารณสุขหลากหลายสาขา เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ที่สำคัญยังมีการตระหนักอยู่เสมอว่าครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมดูแลผู้ป่วยด้วย

7. ดูแลตั้งแต่แรกเริ่มจนหลังผู้ป่วยเสียชีวิต

การดูแลจะมีความต่อเนื่องตั้งแต่ระยะแรก ๆ ของโรค จวบจนกระทั่งหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิต ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยด้วยวิธี Palliative care ยังจะมีรายละเอียดปลีกย่อยตามอาการและโรคของผู้ป่วยแต่ละราย แต่อย่างไรก็ยังคงมีเป้าหมายเดียวกันคือเป็นการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy