คลินิกกระตุ้นสมองและความจำผู้สูงอายุ Chersery Home


คลินิกกระตุ้นสมองและความจำผู้สูงอายุ Chersery Home

คลินิกกระตุ้นสมองและความจำผู้สูงอายุ Chersery Home บริการการตรวจรักษาภาวะหลงลืมง่ายหรือสมองเสื่อม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ผู้ป่วยจะได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางระบบประสาท และการตรวจประเมินความจำและการรู้คิดของสมองในด้านต่าง ๆ อย่างละเอียด เพ่อการวินิจฉัยแยกโรคและสาเหตุต่าง ๆ ของภาวะสมองเสื่อมได้ถูกต้องแม่นยำตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก

คลินิกความจำ เป็นคลินิกที่มีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบประสาท โดยเฉพาะการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความจำและภาวะสมองเสื่อม

ผู้สูงอายุ การดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ ความรักของผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย คนชรา elder abuse สุขภาพกาย สุขภาพใจ สมอง ดูแลจิตใจ สุขภาพจิต การดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชรา โฆษณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง บริการดูแล ป้องกัน และรักษา โรคผู้สูงอายุ อย่างครบวงจร รพ.ผู้สูงอายุ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถานรับดูแลผู้สูงอายุ‎ ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง คลินิกกระตุ้นสมองและความจำผู้สูงอายุ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy