ที่พักผู้สูงอายุ ❘ ฝั่งธนบุรี

Last updated: 2020-10-02  |  2540 Views  | 

ที่พักผู้สูงอายุ ❘ ฝั่งธนบุรี

รพ.ของเรา เราเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ให้บริการในการดูแลผู้สูงวัยแบบพักประจำ และไปกลับ บริการดูแลหลังผ่าตัด บริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะด้านและหลังออกจากโรงพยาบาล เช่น  นอนติดเตียงดูแลตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเคลื่อนไหวได้น้อย จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูStroke อ่อนแรง ปัญหาหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อม / อัลไซเมอร์ ผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลดูแลใกล้ชิด ผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ในระยะท้าย 

อีกทั้งเรายังมี ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens พันธมิตรด้านสุขภาพจาก โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home เน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยระยะฟื้นฟู เช่น ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย กายภาพบำบัดฟื้นฟู ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคแทรกซ้อน ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อม สมองขาดเลือด ความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ (Alzheimer) รวมถึงพัฒนาศักยภาพความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงสุขภาพกายสุขภาพใจแบบองค์รวมภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด นักสันทนาการบำบัด นักโภชนาการบำบัด

เว็บไซต์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home คลิก... https://www.cherseryhome.com/
เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens คลิก ... https://www.thesenizens.com/

Powered by MakeWebEasy.com