การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและอัมพาต (Stoke) | รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home

Last updated: 2020-07-06  |  877 Views  | 

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและอัมพาต (Stoke) | รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home

โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น หมายถึง การให้การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเบื้องต้น ได้แก่ การทำกายภาพบำบัดโดยการจัดท่านอนที่
เหมาะสม (Bed positioning) การบริหารข้อต่อเพื่อป้องกันข้อติดยึด (Range of motion exercise)  การทำกิจกรรมบำบัดโดยการประเมินการกลืน และการกระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้แขนและมือทำกิจวัตรประจำวัน

 


 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงวัย
  โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home
  คลินิกกายภาพบำบัด
  คลินิกกิจกรรมบำบัด
  คลินิกกระตุ้นสมองและความจำสำหรับผู้สูงวัย
  (ทุกวันเสาร์ 09.00-12.00 น.)

  Tel: 094-426-4439
  Line id: @cherseryhome
  Facebook: cherseryhome

Powered by MakeWebEasy.com