โรคหลอดเลือดสมอง ❘ Chersery Home

Last updated: 2020-07-06  |  844 Views  | 

โรคหลอดเลือดสมอง ❘ Chersery Home

มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ และความแข็งแรงของร่างกาย ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ สำหรับญาติและผู้ดูแลก็จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ไปพร้อมๆกับเรา สามารถนำไปปรับใช้ หรือช่วยในการดูแลขั้นพื้นฐานให้กับผู้สูงวัยที่บ้าน และยังได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นจากนักกายภาพบำบัดและนักกิจกิจกรรมบำบัด และทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญจนถึงระดับการฟื้นฟูที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

กิจกรรมบำบัดและสันทนาการผู้สูงอายุ ❘ Chersery Home
บริการทุกวันเวลา 08.00-18.00 น. โทร. 084-264-2662 

 

Powered by MakeWebEasy.com