ความสามารถในการรับรู้เข้าใจบกพร่อง (Orientation) เป็นปัญหาเบื้องต้นที่พบมากในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม


ความสามารถในการรับรู้เข้าใจบกพร่อง (Orientation) เป็นปัญหาเบื้องต้นที่พบมากในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

ความสามารถในการรับรู้เข้าใจบกพร่อง (Orientation) เป็นปัญหาเบื้องต้นที่พบมากในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

ที่จะมีปัญหาการรับรู้ การเข้าใจสถานการณ์ สภาพแวดล้อม เวลาผิดเพี้ยนไป โดยสามารถสังเกตได้จากการพูดหรือพฤติกรรมที่แสดงออกว่ามีความสอดคล้อง ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่

เมื่อการรับรู้เข้าใจ (Orientation) บกพร่องไป ความสามารถในการจดจำ วันเวลา(Time) สถานที่(Place) บุคคล(Person) จะสูญเสียไปตามลำดับ โดยที่การสูญเสียความสามารถในการรับรู้วันเวลา (Time) จะเกิดขึ้นง่ายที่สุด 

เมื่อมีการรับรู้กลางวันกลางคืนที่ผิดเพี้ยนไป สามารถส่งผลต่อเวลาการเข้าและตื่นนอนได้ หรือมีพฤติกรรมว้าวุ่นกระวนกระวาย หรือตอบเวลาที่ไม่ถูกต้อง

ซึ่งเราสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถ โดยการถามวันเวลา กลางวัน กลางคืน การตอบชื่อสถานที่ หรือถามชื่อบุคคลใกล้ตัว โดยการจดจำเรื่องบุคคลนั้นจะฟื้นตัวได้เร็วที่สุด

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการรับรู้วันเวลา "นาฬิกาจำลอง"
เพื่อส่งเสริมการรับรู้ถึงสภาวะปัจจุบัน ความจำ การรับรู้ทางสายตา รวมถึงฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและมือไปพร้อมๆ กัน


กันยภัทร สังรวม นักกิจกรรมบำบัด

--------------------------------------------------------------

กิจกรรมกลุ่มกระตุ้นสมองและความจำ
(Focus Group & Brain Gym for Senior)

เหมาะสำหรับ
-ผู้ที่มีปัญหาด้านความจำ สมองเสื่อม
-ผู้ที่ต้องการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม เสริมประสิทธิภาพการบำบัดผ่านกลุ่มสัมพันธ์
-ผู้สูงวัยที่ต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรม

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 14.30-15.30 น.
โดยนักกิจกรรมบำบัดทุกวัน
ราคา 800 บาทต่อครั้ง

สนใจติดต่อ
Tel : 0655988783
Line id : @thesenizens
www.thesenizens.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy