คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 กายภาพบำบัดฟื้ฟูผู้สูงวัย เป็นการบำบัดรักษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด อย่างใกล้ชิด เน้นการดูแลและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น

  • การฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การทรงตัวด้วยเครื่องช่วยพยุง  การฝึกยืนทรงตัว  การทรงตัวในราวหัดเดิน   การหัดเดิน
  • การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ชลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ  และทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อดีขึ้น
  • การประคบเย็น / การประคบอุ่น ช่วยลดการอักเสบเอ็นและกล้ามเนื้อหลังการดูแล
  • การฝึกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือตนเอง
  • การฝึกพูดและการประสานงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กต่าง ๆ
  • การรักษาเพื่อลดอาการปวดประเภทต่าง ๆ เช่น Office Syndrome , ข้อเข่าเสื่อม
  • การรักษาหมอนรองกระดูกเคลื่อน กระดูกสันหลังเสื่อม
  • การรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยวิธีกายภาพฟื้นฟู

การได้รับการดูแลรักษาถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ
โดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและนักสันทนาการด้านผู้สูงอายุของ Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

สถานที่บริการ : ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

เปิดให้เข้าชมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ เวลา 07.00 -16.00 น.
โทร : 065-598-8783

Line : @thesenizens
Web : www.thesenizens.com

แกลลอรี่

Powered by MakeWebEasy.com