คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

กายภาพบำบัดฟื้ฟูผู้สูงวัย
เป็นการบำบัดรักษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์นักกายภาพบำบัด อย่างใกล้ชิด เน้นการดูแลและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น

  • การฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การทรงตัวด้วยเครื่องช่วยพยุง การฝึกยืนทรงตัว การทรงตัวในราวหัดเดิน การหัดเดิน
  • การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ชลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ และทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อดีขึ้น
  • การประคบเย็น / การประคบอุ่น ช่วยลดการอักเสบเอ็นและกล้ามเนื้อหลังการดูแล
  • การฝึกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือตนเอง
  • การฝึกพูดและการประสานงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กต่าง ๆ
  • การรักษาเพื่อลดอาการปวดประเภทต่าง ๆ เช่น Office Syndrome , ข้อเข่าเสื่อม
  • การรักษาหมอนรองกระดูกเคลื่อน กระดูกสันหลังเสื่อม
  • การรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยวิธีกายภาพฟื้นฟู


การได้รับการดูแลรักษาถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยทีมนักกิจกรรมบำบัด และนักสันทนาการด้านผู้สูงอายุของ Chersery Home International 
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens


สถานที่ให้บริการ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens


ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้ดีทุกมิติในทุก ๆ วัน
Location : https://goo.gl/maps/6kkMDpR1duKkf2yj7
เปิดให้เข้าชมโครงการ ได้แล้ววันนี้
ตั้งแต่ เวลา 08.00 -16.00 น.
โทร : 065-598-8783
 

แกลลอรี่

Powered by MakeWebEasy.com